Model overeenkomsten en voorwaarden uit de Legal Findings database

Door Legal Findings zijn vele brieven, contracten en algemene voorwaarden opgesteld. Veel van die documenten zijn – al dan niet met enkele aanpassingen – gemakkelijk ook voor uw onderneming of specifieke situatie geschikt te maken. Tegen een zeer beperkte vergoeding (afhankelijk van de aard en omvang van het modeldocument € 15 tot maximaal € 65,00 exclusief BTW) kunt u gebruik maken van deze “‘used terms and contracts” uit de database van Legal Findings.

Stuur vrijblijvend een mailtje aan m.den.otter@legal-findings.nl met een globale omschrijving van hetgeen u wilt regelen en/of het type contract dat u zoekt. Legal Findings laat u vervolgens zo spoedig mogelijk weten of een dergelijk contract beschikbaar is en wat de prijs daarvan is.

Komt u er na ontvangst van het modeldocument niet helemaal uit of voldoet het contract niet volledig aan uw specifieke behoefte dan kan Legal Findings het contract op maat voor u maken tegen een gereduceerd uurtarief of een van te voren afgesproken vaste prijs

Indien gebruik gemaakt wordt van modeldocumenten die door Legal Findings aan u ter beschikking zijn gesteld (waaronder modelcontracten, modelbrieven, modelclausules en checklists) geschiedt dat op basis van een niet exclusieve licentie hetgeen betekent dat Legal Findings (en/of haar licentiegever) auteursrechthebbende is en blijft van de ter beschikking gestelde documenten en deze door Legal Findings ook aan overige derden in licentie gegeven kunnen worden). Het staat u uiteraard wel vrij om de modellen te gebruiken (uitsluitend voor uw eigen onderneming of individuele belangen) en deze in dat verband naar eigen inzicht aan te passen.

Voorts geldt dat hoewel Legal Findings grote zorg besteedt aan het actueel houden van de  modeldocumenten niet wordt gegarandeerd dat deze altijd actueel zijn en daarin de meest recente ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak zijn verwerkt. Legal Findings wijst er verder op dat er situaties en/of omstandigheden kunnen zijn waarin de modeldocumenten  niet voorzien of anderszins niet of minder geschikt zijn voor het specifieke doel waarvoor u deze documenten wenst te gebruiken of gebruikt.

Het gebruik van de modeldocumenten geschiedt op eigen risico en Legal Findings accepteert derhalve ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de ter beschikking gestelde modeldocumenten.

Raadpleeg voor de overige bepalingen die van toepassing zijn op deze dienst de algemene voorwaarden van Legal Findings.