Anticiperen in plaats van procederen

Voorkomen is beter dan genezen zo luidt het spreekwoord en dat geldt zeker ook voor een juridische discussie of rechtszaak.

Legal research

Legal Findings ondersteunt organisaties bij het verrichten van legal research en het duiden en implementeren van juridische kennis binnen het ondernemings- en privaatrechtelijke domein. Literatuur- en  jurisprudentieonderzoek alsmede het bestuderen van wetsvoorstellen en (Europese) richtlijnen zijn tijdrovende bezigheden maar vaak noodzakelijk voor een juiste bedrijfsvoering. Naast onderzoek kan Legal Findings uw medewerkers of klanten van dienst zijn met het opstellen van handleidingen, beslisbomen, modellen,  juridische artikelen of nieuwsberichten en andere juridische communicatie.

Advies en ondersteuning

Legal Findings adviseert organisaties en particulieren over uiteenlopende juridische onderwerpen binnen het aansprakelijkheids-, contracten-, arbeids en ondernemingsrecht. Lees hieronder meer over wat Legal Findings voor u kan betekenen.

Juridisch advies MKB en ZZP

Ondernemingsrecht

Legal Findings adviseert en assisteert ondernemers  bij de juridische structuur van uw onderneming, overnames, statuten en besluitvorming, het sluiten van bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomsten en andere samenwerkingsovereenkomsten. Legal Findings werkt daarbij graag samen met uw eigen accountant, notaris of fiscalist maar kan zonodig beschikken over een groot eigen netwerk van specialisten.

Arbeidsrecht

Legal Findings adviseert zowel werkgevers als werknemers. Dit o.a. bij het opstellen en aangaan van arbeids- en beëindigingsovereenkomsten, re-organisaties, overnames en medezeggenschap.

(model) Overeenkomsten en voorwaarden

Door Legal Findings zijn in het verleden vele brieven, contracten en algemene voorwaarden opgesteld. Veel van die documenten zijn – al dan niet met enkele aanpassingen – gemakkelijk ook voor uw onderneming of specifieke situatie geschikt te maken. Tegen een zeer beperkte vergoeding (afhankelijk van de aard en omvang van het modeldocument € 15 tot maximaal € 65,00 exclusief BTW) kunt u gebruik maken van deze “‘used terms and contracts” uit de database van Legal Findings.

Stuur vrijblijvend een mailtje aan m.den.otter@legal-findings.nl met een globale omschrijving van hetgeen u wilt regelen en/of het type contract dat u zoekt. Legal Findings laat u vervolgens zo spoedig mogelijk weten of een dergelijk contract beschikbaar is en wat de prijs daarvan is.

Komt u er na ontvangst van het modeldocument niet helemaal uit of voldoet het contract niet volledig aan uw specifieke behoefte dan kan Legal Findings het contract op maat voor u maken tegen een gereduceerd uurtarief of een van te voren afgesproken vaste prijs.

Schade en aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsrecht

Legal Findings is goed thuis in het aansprakelijkheidsrecht en staat zowel particulieren als ondernemers bij in de (buitengerechtelijke) afwikkeling van allerlei soorten schades. Legal Findings onderhoudt daarbij zonodig nauw contact met bijvoorbeeld medisch adviseurs, fiscalisten of andere financiële specialisten zoals business valuators teneinde de schade zowel juridisch als ook rekenkundig optimaal voor u te regelen.

In veel gevallen zal Legal Findings de kosten ter vaststelling van de schade en aansprakelijkheid geheel of gedeeltelijk kunnen verhalen op de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij.

Letselschade

Heeft u letsel opgelopen tengevolge van een verkeers- of ander ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is dan kan Legal Findings u in veel gevallen geheel kosteloos bijstaan bij het verhaal van uw materiële- en immateriële schade (smartengeld).

Loonverhaal voor werkgevers

Bent uw werkgever en is een van uw werknemers arbeidsongeschikt geraakt door een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is dan bent u wettelijk gezien gehouden het loon van uw werknemer door te betalen. Ook zult u kosten moeten maken voor re-integratie van deze werknemer. Legal Findings kan u echter helpen de door u gemaakte loon- en overige kosten te verhalen op de aansprakelijke partij.

Techniek, ICT en IE

ICT en Escrow

Legal Findings adviseert zowel Leveranciers als IT afnemers over uiteenlopende onderwerpen zoals licenties, sla’s en overige IT-contracten, juridische aspecten van privacy en beveiliging, big data, het gebruik van blockchain en/of smart contracts en e-commerce.

Legal Findings speelt een adviserende rol bij het aangaan of de uitvoering van escrow regelingen  / source code depots gesloten tussen leveranciers en gebruikers van (maatwerk)software.

Intellectuele Eigendomsrechten (IE)

Legal Findings adviseert en assisteert bij het beschermen, registreren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten (intellectual property rights) zoals auteursrechten, modelrechten, merkenrechten en handelsnamen en de wijze waarop deze rechten kunnen worden ingebracht in een aparte vennootschap (een IP-B.V.).

Daar waar bescherming niet via een intellectueel eigendomsrecht verkregen kan worden zoekt Legal Findings met u naar andere wettelijke en contractuele mogelijkheden om uw bedrijfskapitaal en knowhow te beschermen zoals bijvoorbeeld via een geheimhoudingsovereenkomst (NDA), een concurrentie- of relatie beding in een (arbeids)overeenkomst of de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.