Intellectuele Eigendomsrechten (IE)

Legal Findings adviseert en assisteert bij het beschermen, registreren en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten (intellectual property rights) zoals auteursrechten, modelrechten, merkrechten en handelsnamen en de wijze waarop deze rechten kunnen worden ingebracht in een aparte vennootschap (een IP-B.V.).

Daar waar bescherming niet via een intellectueel eigendomsrecht verkregen kan worden zoekt Legal Findings met u naar andere wettelijke en contractuele mogelijkheden om uw bedrijfskapitaal en knowhow te beschermen zoals bijvoorbeeld via een geheimhoudingsovereenkomst (NDA), een concurrentie- of relatie beding in een (arbeids)overeenkomst of de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.