Letselschade

Heeft u letsel opgelopen tengevolge van een verkeers- of ander ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is dan kan Legal Findings u in veel gevallen geheel kosteloos bijstaan bij het verhaal van uw materiële- en immateriële schade (smartengeld).

Loonverhaal voor werkgevers

Bent uw werkgever en is een van uw werknemers arbeidsongeschikt geraakt door een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is dan bent u wettelijk gezien gehouden het loon van uw werknemer door te betalen. Ook zult u kosten moeten maken voor re-integratie van deze werknemer. Legal Findings kan u echter helpen de door u gemaakte loon- en overige kosten te verhalen op de aansprakelijke partij.